Η HP Yποστηρικτής της Θερμοκοιτίδας του ESA BIC Greece

Η θερμοκοιτίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στην Ελλάδα (ESA BIC Greece) ανακοινώνει την ένταξη της HP Inc. και της HP Tech Ventures στους υποστηρικτές της. Κύριος σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη αμοιβαίας επωφελούς επιστημονικής, τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας σε θεματικούς τομείς που περιλαμβάνουν τα Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, την Τρισδιάστατη Εκτύπωση, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Συστήματα Υπολογισμού στα Άκρα, την Ασφάλεια Συσκευών, την Ψηφιακή Υγεία, κ.λπ.

Εστιάζοντας στους θεματικούς αυτούς τομείς ενδιαφέροντος, οι στόχοι της συνεργασίας είναι: η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος των startups, η ενδυνάμωση του αποτυπώματος της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας για να προσελκύσει και να διατηρήσει τα ταλέντα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, η ενίσχυση της συνεργασίας των ελληνικών startups με φορείς στο εξωτερικό, αξιοποιώντας την ελληνική διασπορά και η ευαισθητοποίηση όλων για το ευρύ φάσμα εφαρμογών που δημιουργούνται στους προαναφερθέντες θεματικούς τομείς.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, επιλεγμένες startups του ESA BIC Greece θα υποστηριχθούν για να εμπορευματοποιήσουν τα προϊόντα τους, να βρουν επενδυτές και να συνεργαστούν με διάφορα τμήματα της HP παγκοσμίως.

Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, η HP διετέλεσε πλατινένιος χορηγός των πρόσφατων εκδηλώσεων του ESA BIC Greece στην Αθήνα.

Στις 5 Απριλίου, το ESA BIC Greece γιόρτασε τον 1ο χρόνο λειτουργίας με μια επετειακή εκδήλωση όπου τίμησαν με την φυσική παρουσία τους οι πρώτες πέντε ελληνικές startups της Θερμοκοιτίδας ESA BIC Greece, εξέχουσες προσωπικότητες, εκπρόσωποι της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, μέλη του ελληνικού cluster διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών, εταιρείες υποστηρικτές του ελληνικού διαστημικού οικοσυστήματος μεταξύ των οποίων και η HP Tech Ventures.

Παράλληλα στις 5 -7 Απριλίου 2022 φιλοξενήθηκε στην Αθήνα το ετήσιο συνέδριο των ESA BIC, Broker, and Ambassador Network. Το συνέδριο με 130 συμμετέχοντες με φυσική παρουσία από 20 χώρες, συνετέλεσε στην επίτευξη δικτύωσης, εποικοδομητικών συζητήσεων, δημιουργία νέων ευκαιριών και συνεργατών καθώς και στην ενίσχυση δεσμών εμπιστοσύνης μεταξύ των συντελεστών του δικτύου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος.

Ο Δρ. Jorge Sanchez, Διευθυντής του ESA BIC Greece, ανέφερε για τη νέα συνεργασία: «Η HP φέρνει ανεκτίμητη αξία στο δίκτυο των 70 και πλέον υποστηρικτών του ESA BIC Greece, με την εξατομικευμένη υποστήριξη που θα παρέχει στις startups της θερμοκοιτίδας στην ανεύρεση επενδυτών και στην εμπορευματοποίηση των προϊόντων τους εντός της HP και σε παγκόσμιες αγορές».

Ο κος Νίκος Χρηστάκης, Managing Director της HP Hellas, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτό το πρόγραμμα και στην Ελλάδα. Η HP Tech Ventures έχει αποδείξει τη συμβολή της στις startup εταιρίες και στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις νέες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν επερχόμενες προκλήσεις και να πετύχουν τους στόχους τους. Η εξωστρέφεια αυτών των εταιριών είναι ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό και η HP θα συνεχίσει να υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες»

Σχετικά με το ESA BIC Greece

Η λειτουργία του ESA BIC Greece είναι το αποτέλεσμα του προγραμματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ESA για την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική στρατηγική και ανάπτυξη. Το Corallia του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του ESA BIC Greece και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται στενά με την ESA και ένα εκτεταμένο δίκτυο περισσότερων από 70 οργανισμών για την υποστήριξη 25 ελληνικών startups με αντικείμενο σχετικό με τις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Διαστήματος. Το ESA BIC Greece προσφέρει 50.000€ σε μετρητά, τεχνική και επιχειρηματική υποστήριξη, εκπαίδευση, πρόσβαση σε γραφειακούς χώρους και και δικαίωμα χρήσης του λογότυπου ESA BIC. Επόμενη ημερομηνία υποβολών είναι στις 23 Μαΐου 2022. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.esa-bic.gr/apply.

Σχετικά με το Corallia

Το Corallia είναι Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και αποτελεί μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ που επιτελεί κοινωφελείς αναπτυξιακούς σκοπούς. Το Corallia συστάθηκε το 2005 έχοντας ως όραμα μια Ελλάδα στην οποία «οι επιστήμες, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός θα ανθίσουν» και ειδικότερους στόχους τη διάδοση της κουλτούρας της «Χαράς της Δημιουργίας» και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων «Innovation Made in Greece». Για την επίτευξη του οραματικού του στόχου, το Corallia έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εστίαση στη(ν): ενίσχυση και διάδοση της καινοτομίας όλων των μορφών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διαμόρφωση κλάδων τεχνολογιών αιχμής και ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας με συγκριτικό πλεονέκτημα, τόνωση των δεσμών βιομηχανίας, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, δημόσιας διοίκησης και πολιτών, ανάπτυξη των εξαγωγών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εξωστρέφειας, δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και αναστροφή της διαρροής του ανθρώπινου δυναμικού, παροχή πληροφόρησης, έμπνευσης και κατάρτισης κυρίως σε θέματα επιχειρηματικότητας και υψηλής τεχνολογίας και επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα και στην καλλιέργεια σχέσεων με τη διασπορά, δημιουργία ολοκληρωμένων δομών υποστήριξης νέων επίδοξων επιχειρηματιών και δυναμικών επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Για την υλοποίηση των δράσεων του, το Corallia συνεργάζεται με πολλούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και με πάνω από 100 εθελοντές και εμπειρογνώμονες. Από τη δράση του έχουν ωφεληθεί άμεσα πάνω από 10.000 άνθρωποι ενώ οι έμμεσα ωφελούμενοι ξεπερνούν τους 100.000 πολίτες. 25.000 άτομα ακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα του Corallia. Περισσότερες πληροφορίες: corallia.org

Σχετικά με HP Inc.

Η HP είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος προσωπικών υπολογιστών και άλλων συσκευών πρόσβασης, προϊόντων απεικόνισης και εκτύπωσης και σχετικών τεχνολογιών, λύσεων και υπηρεσιών. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την HP μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο www.hp.com.

Σχετικά με την HP Tech Ventures

Η HP Tech Ventures είναι το εταιρικό τμήμα επιχειρηματικών επενδύσεων της HP Inc. Η HP Tech Ventures βοηθά στη δημιουργία ενός καινοτομικού οικοσυστήματος μέσω στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς τεχνολογίας.