Επόμενη προθεσμία υποβολής (13 Φεβρουαρίου 2023) και πλάνο προετοιμασίας

Ο τομέας του Διαστήματος αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Πρόκειται για μια αγορά άνω των €400Β παγκοσμίως, η οποία μεγαλώνει με 2ψήφιο ρυθμό κατά μέσο όρο τα τελευταία 10 χρόνια και στην Ελλάδα ακόμη και μέσα στην κρίση.