Επόμενη προθεσμία υποβολής (17 Οκτωβρίου 2022) και πλάνο προετοιμασίας

Ο τομέας του Διαστήματος αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Πρόκειται για μια αγορά άνω των €400Β παγκοσμίως, η οποία μεγαλώνει με σχεδόν διψήφιο ρυθμό κατά μέσο όρο τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ στην Ελλάδα κινείται με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης ακόμη και μέσα στην...

1st Year Anniversary of ESA BIC Greece

The Incubator of the European Space Agency in Greece (ESA BIC Greece) celebrated its 1st Year anniversary with a ceremony on April 5th, 2022. Government officials, officials of the regional government, prominent figures of the European Space Agency and other ESA BICs, members of the Greek cluster of space technologies...